lördag, september 18, 2010

Förkortad

Att Arboga Tidning redigerar insändare är inget konstigt men för andra gången i samma replikutbyte har man klippt bort nästan halva insändaren och såklart min slutkläm, den slutkläm som ger snärt åt hela insändaren. Vid fråga om detta fick jag veta att så gott som alla insändare inför valet kortats och att kanske någon snärt försvann, viktigast var huvudbudskapet. Vidare fick jag veta att det var förkortning eller ej publicering som gällde. Konstigt att flera andra, längre insändare, fick ha slutklämmen kvar. Nåja, detta är inget nytt, ledarsidan må vara borgerlig men i övrigt är tidningen knappast det. För den som vill läsa min insändare i original kommer den här:

Framåt eller bakåt?
Av Agneta Bodes insändare den 14/9 framgår tydligt hur socialister ser på din lön. RUT-avdraget kan bara bli en skattesubvention, som hon påstår, om lönen först och främst tillhör staten och att man sedan får det som blir över när staten tagit sitt. Vi moderater anser att din lön tillhör dig och att du själv ska kunna bestämma över den största delen. RUT-avdraget t.ex. gör att inte bara de rikaste har råd att få hjälp med livspusslet, det gör svarta jobb vita och är dessutom i princip gratis för staten. Hittills har ca 11000 jobb skapats och åt detta gläds alla utom de rödgröna. Mona Sahlin har till och med uttalat att det är ovärdigt att få jobb genom RUT-avdraget, häpnadsväckande! Vinner de rödgröna kommer därför RUT-avdraget att tas bort och högst sannolikt även ROT-avdraget. Alliansen vann valet 2006 tack vare en trovärdig arbetsmarknadspolitik och socialdemokraternas 12-åriga misslyckande att skapa jobb. Alliansen har förvaltat förtroendet väl, vi har fått idel internationella lovord för vårt sätt att föra Sverige genom krisen och vill fortsätta att utveckla Sverige under den kommande mandatperioden. Den 19:e september står därför Alliansens framgångsrika arbetslinje mot de rödgrönas bakåtsträvande bidragslinje. Vad väljer du?
Peter Wahlström (M), Arboga
 

Inga kommentarer: