fredag, februari 03, 2006

Rättighet inte detsamma som skyldighet

Nu är det mycket rabalder kring satirteckningarna av Muhammed. Den muslimska världen rasar för att använda en kvällstidningsklyscha. Såväl som i blogosfären som i övrig media debatteras om det är rätt att publicera teckningarna eller inte. Jag sällar mig nog till dem som tycker att det inte är rätt och låt mig förklara varför. Rent lagligt kan man inte säga något om publiceringen eftersom det faller under yttrandefriheten. Men: Bara för att det är lagligt behöver man inte publicera bilderna; det heter yttrandefrihet inte yttrandeskyldighet som vissa tycks tro…. Jag tycker gott att man kunde ha tänkt på att det i Islam är förbjudet att avbilda Muhammed och att bilderna inte är särskilt snälla minst sagt och att publicering helt klart bidrar till hetsen mot muslimer. En del tycker att eftersom muslimerna är så intoleranta och att många är terrorister så kan vi gott ge dem vad de tål. Jag instämmer inte alls i det resonemanget. Jag tycker att vi ska visa respekt för muslimerna och deras tro precis som vi visar respekt för andra religioner. Några måste börja och varför inte vi? Jag försvarar inte det våld som muslimer världen över nu utövar och jag hoppas att det snart blir en fredlig lösning på det här.

Inga kommentarer: