fredag, mars 17, 2006

Yttrandefriheten hotad

Från melodifestival till mer allvarliga saker. Upptäckte den här artikeln idag och jag blev rädd. Johan Norberg och Mattias Svensson skriver om ett förslag till FN-resolution från 57 muslimska stater, som generalsekreterare Kofi Annan har uttryckt sitt stöd för. Citerar artikeln:
”Enligt förslaget ska alla former av kritik ("förtal") av religiösa föreställningar förbjudas och de som bryter mot detta ska straffas av lagen. Detta ska skrivas in i en modifierad FN-stadga om mänskliga rättigheter och åläggas alla länder. Med en sådan lagstiftning hotas romaner som Salman Rushdies "Satansverserna" och filmer som Monty Pythons Jesusparodi, "Life of Brian". Kanske även Hedenius, Paines och Dawkins vanvördiga religionskritik. Och givetvis karikatyrteckningar.”
Nä, jag driver inte med er, det är sant. Resolutionen skulle bli ett allvarligt ingrepp i yttrandefriheten. Hur man tycka att det är en mänsklig rättighet att förbjuda någon att uttrycka åsikter om religion går inte in i mitt lilla huvud. Gud förbjude att
resolutionen blir antagen. Skulle den bli det åker man väl i finkan om man skulle skriva "Gud förbjude" förresten...

Inga kommentarer: