tisdag, maj 15, 2007

Frivillig värnplikt bra idé

Mikael Odenberg intervjuas i SvD:s Politik Direkt och uttrycker sina tankar och regeringens syn på olika försvarsfrågor. Intressantast och kanske mest kontroversiellt (?) är idén om att avskaffa värnplikten i fredstid. De som vill göra miltärtjänst frivilligt tros räcka till och en yrkesarmé är inte aktuellt, tack och lov. Bara det blir hyfsat ekonomiskt gynnsamt att göra militärtjänst kommer säkert de frivilliga insatserna att räcka för att täcka behovet under fredstid. Mikael Odenbergs utgångspunkt är att försvaret också måste vara efterfrågestyrt, vilket är helt rätt. Att pliktjänsten under orostider skulle vara könsneutral ser han som självklart och jag håller med honom. Försvaret av vårt land angår alla, oavsett kön. Annat viktigt som han tar upp i intervjun är de internationella insatserna med bl.a. NBG som ligger i närtid:

"Högst prioriterat just nu är EU:s snabbinsatsstyrka, Nordic Battlegroup, som Sverige ska leda. ”Det största säkerhetspolitiska åtagande vi gjort under efterkrigstiden”. Styrkan består av 2500 soldater och officerare, och ska kunna sättas in var som helst i världen, även i väpnad strid.


–Fredsoperationerna har ändrat karaktär, till mer fredsframtvingande än fredsbevarande. Man ska vara tydlig med att det är en riskabel verksamhet. Det är därför vi skickar militära förband och inte samtalsterapeuter."

Han säger vidare att deltagande i Natos operation Active Endeavour (OAE), som ska bekämpa terrorism i Medelhavet, inte är aktuell för tillfället men ser inga principiella problem med att delta. Det gör inte jag heller. Frågan om Nato-medlemskap är ingen fråga som regeringen vill driva men där är jag av en annan åsikt. Vi kan samöva och "leka" med Nato i fredstid men det ger oss bara en falsk trygghet, för vad händer vid ett kris- eller krigsläge? Då kan vi knappast räkna med att få något stöd om det inte skulle vara gynnsamt för Nato. När det gäller försvarssamarbeten typ Nato så är man antingen är man med eller så är man det inte. Man kan inte vara med till hälften, (äta kakan och ha den kvar) Vi ser ju fördelarna med Nato och vi vill gärna vara med och använda deras organisation för våra egna syften, så varför inte ansöka om medlemsskap och försäkra oss om stöd vid krissituationer?

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: